dia tidak akan MENYENTUHMU sebelum bernikah denganmu...
dia tidak akan MEMANGGILMU SAYANG sebelum bernikah denganmu...
dia tidak MELIHAT AURATMU sebelum bernikah denganmu...
dia tidak akan menyebabkanmu LALAI DARI MENJADI HAMBA ALLAH YANG BAIK.
wallahu'alam. :)

Sunday, February 14, 2010

Riwayat Abu Daud dan Tirmizi,

Dari Abu Najih Al Irbadh bin Sariah radhiallahuanhu dia berkata : Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa salam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran.

Maka kami berkata : Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat". Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah ta’ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba ('abd). Kerana diantara kalian yang hidup (setelah ini) akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Maka hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaa Arrasyidin yang mendapatkan petunjuk, gigitlah(genggamlah dengan kuat) dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan(bid'ah), kerana semua perkara bid’ah adalah sesat “

(Riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dia berkata : hadith hasan shahih)
wallahu'alam

No comments:

Post a Comment